Koelmiddel R152A

Technische specificaties

R-152A, ook bekend als 1,1-Difluorethaan, is een HFK-koudemiddel dat vanwege zijn lage aardopwarmingsvermogen (GWP) en goede thermodynamische eigenschappen wordt gebruikt in diverse koel- en airconditioningsystemen. Hieronder volgt een uitgebreide technische beschrijving van R-152a.

Samenstelling

 • Chemische Formule: C2H4F2
 • Molecuulmassa: 66,05 g/mol

Eigenschappen

 • Ozonafbrekend Potentieel (ODP): 0
 • Aardopwarmingsvermogen (GWP): 124
 • Kritische Temperatuur: 113,3°C
 • Kritische Druk: 4,52 MPa

Thermodynamische Eigenschappen

 • Kookpunt (bij 1 atm): -24,0°C
 • Dichtheid (vloeistof bij 25°C): 0,907 g/cm³
 • Latente Warmte van Verdamping (bij 0°C): 317 kJ/kg
 • Specifieke Warmte (bij 25°C, vloeistof): 1,74 kJ/(kg·K)

Toepassingen

R-152A wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder:

 • Huishoudelijke Koelkasten: Als koelmiddel in koelkasten en vriezers.
 • Aerosolen: Als drijfgas in spuitbussen en andere aerosolen.
 • Polymeerproductie: Als blaasagent voor de productie van schuimstoffen.
 • Mengsels: Vaak gebruikt in mengsels met andere koelmiddelen voor verbeterde prestaties en lagere milieueffecten.

Voordelen

 • Milieuvriendelijker: Met een GWP van slechts 124 is R-152a veel minder schadelijk voor het milieu dan veel andere HFK-koudemiddelen.
 • Goede Thermodynamische Eigenschappen: Biedt een hoge koelcapaciteit en efficiëntie, wat het geschikt maakt voor diverse koeltoepassingen.
 • Lage Dichtheid: De lagere dichtheid van R-152a kan bijdragen aan energiebesparing in bepaalde toepassingen.

Nadelen

 • Ontvlambaarheid: R-152a is ontvlambaar, wat betekent dat er strikte veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik, opslag en transport.
 • Compatibiliteit: Mogelijk niet compatibel met alle materialen die in oudere koelmiddelen worden gebruikt, wat aanpassingen in systemen kan vereisen.

Veiligheids- en Hanteringsinstructies

 

 • Classificatie: ASHRAE veiligheidsgroep A2 (laag giftig, licht ontvlambaar)
 • Opslag: Bewaar cilinders in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van hittebronnen, open vuur en oxidatiemiddelen.
 • Hantering: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en veiligheidsbrillen om direct contact met het koudemiddel te vermijden. Zorg voor adequate ventilatie tijdens gebruik om de ophoping van gas te voorkomen.

 

Silhouettes of People Riding on Bikes

Conclusie

R-152A is een effectief en milieuvriendelijk koudemiddel met een laag aardopwarmingsvermogen en goede thermodynamische eigenschappen. Het wordt gebruikt in diverse toepassingen, van huishoudelijke koelkasten tot aerosolen en polymeerproductie. Ondanks zijn voordelen, zoals milieuvriendelijkheid en efficiëntie, vereist de ontvlambaarheid van R-152A strikte veiligheidsmaatregelen. Hierdoor is het belangrijk om de juiste procedures te volgen bij het gebruik en de opslag van dit koudemiddel.

Chat on Whatsapp