Koelmiddel R134a

Technische specificaties

R-404A is een veelgebruikt HFK-koudemiddel in commerciële en industriële koelsystemen.

Het is een mengsel van drie verschillende hydrofluorkoolwaterstoffen (HFK’s) en wordt voornamelijk gebruikt vanwege zijn effectieve koelcapaciteit en lage ozonafbrekend potentieel.

Samenstelling

R-404A is een zeotroop mengsel, wat betekent dat de componenten verschillende kookpunten hebben en tijdens faseovergangen kunnen scheiden. Het mengsel bestaat uit:

 • R-125 (Pentafluorethaan): 44%
 • R-143a (1,1,1-Trifluorethaan): 52%
 • R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan): 4%

Eigenschappen

 • Ozonafbrekend Potentieel (ODP): 0
 • Aardopwarmingsvermogen (GWP): 3920
 • Molecuulmassa: 97,6 g/mol
 • Kritische temperatuur: 72,0°C
 • Kritische druk: 3,73 MPa

Thermodynamische Eigenschappen

 • Kookpunt (bij 1 atm): -46,5°C
 • Dichtheid (vloeistof bij 25°C): 1,045 g/cm³
 • Latente warmte van verdamping (bij -40°C): 184 kJ/kg

Toepassingen

R-404a wordt voornamelijk gebruikt in:

 • Commerciële Koeling: Supermarktvitrines, koelopslagruimtes, en transportkoeling.
 • Industriële Koeling: Verwerkingsinstallaties voor voedsel en andere industriële koelsystemen.
 • Automotive Koeling: Specifieke transport- en automotive koeltoepassingen.

Voordelen

 • Hoge Koelcapaciteit: R-404A biedt uitstekende koelprestaties, vooral bij lage temperaturen.
 • ODP van 0: Het heeft geen schadelijk effect op de ozonlaag, wat het een milieuvriendelijker alternatief maakt dan oudere koelmiddelen zoals R-22.

Nadelen

 • Hoge GWP: Met een GWP van 3920 draagt R-404A aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde. Dit heeft geleid tot regelgeving die het gebruik ervan in bepaalde toepassingen beperkt.
 • Temperatuurglij: Als een zeotroop mengsel heeft R-404A een temperatuursglij, wat betekent dat de samenstelling kan veranderen tijdens verdamping en condensatie, wat de efficiëntie kan beïnvloeden.

Veiligheids- en Hanteringsinstructies

 • Classificatie: ASHRAE veiligheidsgroep A1 (laag giftig, niet brandbaar)
 • Opslag: Bewaar cilinders in een koele, goed geventileerde ruimte, weg van direct zonlicht en warmtebronnen.
 • Hantering: Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen en veiligheidsbrillen. Zorg voor adequate ventilatie tijdens gebruik om inademing van dampen te voorkomen.
Silhouettes of People Riding on Bikes

Conclusie

R-404A is een effectief koudemiddel dat veel wordt gebruikt in commerciële en industriële koeltoepassingen. Hoewel het geen ozonafbrekend potentieel heeft, is de hoge GWP een belangrijk aandachtspunt. Er wordt gewerkt aan de vervanging van R-404A door koudemiddelen met een lager GWP om de milieu-impact te verminderen.

Chat on Whatsapp