Koelmiddel R417A

Technische specificaties

R-417A,

is een hydrofluorkoolwaterstof (HFK) koudemiddel dat wordt gebruikt als vervanging voor R-22 in diverse koel- en airconditioningtoepassingen. Het biedt een milieuvriendelijker alternatief met een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) en is ontworpen om zonder grote systeemaanpassingen te worden toegepast.

Samenstelling

R-417A is een zeotroop mengsel van drie componenten:

 • R-125 (Pentafluorethaan): 46,6%
 • R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan): 50%
 • R-600 (n-Butaan): 3,4%

Eigenschappen

 • Ozonafbrekend Potentieel (ODP): 0
 • Aardopwarmingsvermogen (GWP): 2346
 • Molecuulmassa: 108,9 g/mol
 • Kritische Temperatuur: 86,74°C
 • Kritische Druk: 4,62 MPa

Thermodynamische Eigenschappen

 • Kookpunt (bij 1 atm): -40,4°C
 • Dichtheid (vloeistof bij 25°C): 1,18 g/cm³
 • Latente Warmte van Verdamping (bij -10°C): 220 kJ/kg
 • Specifieke Warmte (bij 25°C, vloeistof): 1,42 kJ/(kg·K)

Toepassingen

R-417A wordt gebruikt in verschillende koel- en airconditioningtoepassingen, waaronder:

 • Residentiële Koeling: Koelkasten en vriezers.
 • Commerciële Koeling: Koelvitrines, koelcellen en andere commerciële koelsystemen.
 • Industriële Koeling: Koel- en vriesopslagruimtes, proceskoeling en andere industriële toepassingen.
 • Airconditioning: Residentiële en commerciële airconditioningsystemen.

Voordelen

 • Directe Vervanging voor R-22: R-417A is ontworpen om R-22 in bestaande systemen te vervangen zonder dat er grote aanpassingen nodig zijn. Dit maakt de overgang eenvoudiger en kostenefficiënter.
 • Geen Ozonafbrekend Potentieel: R-417A heeft een ODP van 0, wat betekent dat het geen schade toebrengt aan de ozonlaag.
 • Verbeterde Energie-efficiëntie: Systemen die met R-417A werken, kunnen verbeterde energie-efficiëntie en lagere operationele kosten ervaren.
 • Veiligheid: Het koudemiddel is niet brandbaar, wat de veiligheidsrisico’s bij gebruik en opslag vermindert.

Nadelen

 • Hoger GWP: Hoewel R-417A milieuvriendelijker is dan R-22, heeft het nog steeds een relatief hoog GWP in vergelijking met sommige andere nieuwe koudemiddelen. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde.
 • Temperatuursglij: Als een zeotroop mengsel heeft R-417A een temperatuursglij, wat betekent dat het mengsel bij verschillende temperaturen kookt en condenseert. Dit kan de efficiëntie van warmtewisselaars beïnvloeden.
 • Compatibiliteit: Hoewel R-417A meestal kan worden gebruikt zonder grote aanpassingen, is het belangrijk om de compatibiliteit met bestaande systemen te verifiëren, met name afdichtingen, smeermiddelen en expansieapparaten.

Veiligheids- en Hanteringsinstructies

 • Classificatie: ASHRAE veiligheidsgroep A1 (laag giftig, niet brandbaar)
 • Opslag: Bewaar cilinders in een koele, droge en goed geventileerde ruimte, weg van direct zonlicht en warmtebronnen.
 • Hantering: Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen en veiligheidsbrillen om direct contact met het koudemiddel te vermijden. Zorg voor adequate ventilatie tijdens gebruik om de concentratie van dampen in de lucht te minimaliseren.

 

Conclusie

R-417A is een effectief koudemiddel dat geschikt is voor een breed scala aan residentiële, commerciële en industriële koeltoepassingen. Het biedt voordelen zoals directe vervanging voor R-22, geen ozonafbrekend potentieel en verbeterde energie-efficiëntie. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de hogere GWP en mogelijke temperatuursglij bij de overgang naar R-417A. Door de balans tussen milieuvriendelijkheid en prestaties is R-417A een waardevolle optie voor moderne koel- en airconditioningtoepassingen.

Chat on Whatsapp